Bio-D products

กระบวนการผลิตของเราเริ่มต้นที่การเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี สด ใหม่ ปราศจากสารเคมี และนำเข้าสู่การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Bio-D (Bio Botanicle Dynamic) ที่เป็นเอกสิทธิเฉพาะของเรา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ไม่มีการใช้สารเคมีในขบวนการผลิต เก็บสารอาหารได้ครบถ้วน เเละยังดูดซึมเข้าสู่เซลได้ง่าย จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่ดีที่สุด

 Garlico

Curcumo

Andro

SesamiO