Bio-D Technology

Bio-D Technology หรือ Bio-botanical Dynamic Technology คือเทคโนโลยีในการดึงสารต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาเก็บไว้ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ของเรายึดหลักสำคัญคือ

 

เก็บสารอาหารและสารสำคัญรวมถึงน้ำมันหอมระเหยในพืชไว้ได้อย่างครบถ้วน เพราะคุณประโยชน์ของพืช ไม่ได้มีแค่สาร 1 หรือ 2 ชนิด แต่การที่ใช้วิธีสกัดโดย แอลกอฮอล์ หรือ การกลั่นนั้น สามารถสกัดสารออกมาได้เพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นและมักเป็นชนิดที่ถูกทำลายยากที่สุดด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า สารที่ถูกทำลายไปจะไม่สำคัญ และด้วยเทคโนโลยีของเรา เราสามารถเก็บสารสำคัญได้ครบถ้วนแม้กระทั่งกลิ่น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะสามารถได้รับประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้อย่างเต็มที่

ง่ายต่อการดูดซึม หนึ่งในปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการรับประทานให้ได้ประโยชน์คือ ความสามารถในการดูดซึมสารต่างๆเข้าสู่ร่างกาย เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทั้งๆที่มีการวิจัยต่างๆออกมาว่าสารในพืชมีประโยชน์ต่างๆ นาๆ แต่เวลาที่เรารับประทานอาหารเหล่านั้นกลับไม่เห็นผลหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั่นเป็นเพราะการทดลองส่วนใหญ่มักจะเป็นการทดลองในหลอดทดลอง หรือการทดลองโดยการฉีดสารเข้ากระแสเลือดในสัตว์ทดลองโดยตรง ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถดูดซึมสารเหล่านั้นเพื่อนำไปใช้ได้เมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านั้น แต่ด้วยกระบวนการผลิตของเราทำให้แม้แต่สารที่ดูดซึมยากอย่างสาร Sesamin ในงาดำ ก็สามารถทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้

ปลอดภัยและไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นอีกหนึ่งความพิเศษของเรา เราไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเลย แม้กระทั่งขั้นตอนการตอกเม็ด ซึ่งปรกติในโดยทั่วไปในกระบวนการตอกเม็ดหรือแคปซูลจะต้องมีการใส่ magnesium stearate เพื่อเป็นสารหล่อลื่นกันการติดพิมพ์ แต่มีข้อเสียคือทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง และเมื่อรับประทานเข้าไปมากๆมีโอกาสที่จะกลายเป็นชั้นฟิล์มเคลือบบริเวณลำไส้ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง

ไม่เป็นอาหารของเชื้อราและเชื้อโรคเมื่ออยู่ในสภาวะปรกติ โดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันเสียใดๆ ทั้งสิ้นเพราะในผลิตภันฑ์ของเรามีความชื้นต่ำ กว่าที่จุลชีพจะสามารถเจริญเติบโตได้ และยังมีน้ำผึ้งซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตของจุลชีพได้