Andro

ฟ้าทลายโจรสกัด ผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะ ที่ง่ายต่อการดูดซึม เเละไร้สารเคมี มีสารสำคัญคือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ำตาลในเลือด ต้านการอักเสบ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เเละกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ เหมาะกับผู้ มีอาการร้อนใน มีไข้ตัวร้อน เจ็บคือ หรืออาการป่วยที่มาจากเชื้อไวรัส หรือภูมิต้านทานต่ำทำให้ป่วยง่าย เเละ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Andro ฟ้าทลายโจรสกัด ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Bio-Botanicle Dynamic

Bio-D Technology หรือ Bio-botanical Dynamic Technology
คือเทคโนโลยีในการดึงสารต่างๆ
ของพืชสมุนไพรมาเก็บไว้ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่เ
ซลล์ของร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ของเรายึดหลักสำคัญคือ
– เก็บสารอาหารสำคัญได้ได้อย่างครบถ้วน
– ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย
– ไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิต
– กราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย

Andro ฟ้าทลายโจรสกัด ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Bio-Botanicle Dynamic

แอนโดร (Andro) ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรสกัดที่มีสารสำคัญคือแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ประมาณ 18,000 ppm หรือเทียบเท่า 9 มิลลิกรัม/เม็ด* มีสรรพคุณโดดเด่นในการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในร่างกายทุกระบบ, ต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด, ลดการแข็งตัวของหลอดเลือด, กำจัดและต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง และควบคุมน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผล

  • ฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สารแอนโดรกราโฟไลด์และฟ้าทะลายโจรมีแนวโน้มที่ดีในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1) นอกจากนี้ยังยับยั้งเชื้อไวรัสและกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่แพร่เข้าสู่เซลล์ของร่างกายได้ สามารถลดโอกาสเกิดปอดอักเสบได้ถึง 3% (2)
  • ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและยับยังภาวะภูมิไวเกิน โดยช่วยกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน, ชะลอการเกิดภาวะภูมิไวเกินอันส่งผลให้ภูมิคุ้มกันทำงานรุนแรงจนเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยให้ผลเช่นเดียวกับยากดภูมิคุ้มกัน (3)
  • ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ฟ้าทะลายโจรสามารถแทรกแซงการสร้างสาร Interleukin-2 (IL-2) ซึ่งเป็นไซโตไคน์ (cytokine) ที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell โดยยับยั้งให้มีการสร้าง IL-2 น้อยลง ทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะอักเสบรุนแรงจนเป็นอันตรายน้อยลงไปด้วย (3)
  • ฤทธิ์ในการต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด โดยจากงานวิจัยพบว่าสาร 14-deoxy-11, 12-didehydroandrographolide (AP3) ที่มีในฟ้าทะลายโจรและสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดได้ (4)
  • ฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็ง งานวิจัยพบว่าสารบริสุทธิ์ในกลุ่ม Andrographolide 3 ชนิดที่ได้ทำการศึกษามีฤทธิ์ในการต้านการเจริญของเซลล์สมองได้ ทังมีฤทธิ์ยับยั้งวงจรชีวิตของเซลล์และกระตุ้นให้เซลล์ตายด้วยกระบวนการ Apoptosis
  • ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด, ต้านเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยมีฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะไขมันในเลือดสูงในหนูที่ได้รับอาหารที่มีฟรุกโตสสูง (5)
  • ช่วยป้องกันไม่ให้สารพิษทำลายเซลล์ตับ โดยสาร Neoandrographolide มีฤทธิ์ในการปกป้องตับจากการทำลายของคาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl4) ซึ่งใช้เป็นตัวแทนสารพิษ แสดงให้เห็นว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการปกป้องไม่ให้สารพิษทำลายเซลล์ตับได้ (6)

(1) Sa-ngiamsuntorn, et al. Anti-SARS-CoV- 2 activity of Andrographis paniculata extract and its major component Andrographolide in human lung epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives. Journal of Natural Product. (2020).

(2) อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ. รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย COVID-19. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2564, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1.

(3) María D. Carrettaa, Pablo Alarcóna, Evelyn Jaraa, Loreto Solisa, Juan L. Hanckea, Ilona I. Conchab, María A. Hidalgoa, Rafael A. Burgosa. Andrographolide reduces IL-2 production in T-cells by interfering with NFAT and MAPK activation. European Journal of Pharmacology. 2009, 413-421.

(4) Thisoda, P., et al. Inhibitory effect of Andrographis paniculata extract and its active diterpenoids on platelet aggregation. Eur. J. Pharmacol. 2006. 553, 39-45.

(5) Agung Endro Nugroho, et al. Antidiabetic and antihiperlipidemic effect of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees and andrographolide in high-fructose-fat-fed rats. Indian Journal of Pharmacology. 2012, 44(3): 377–381.

การรับประทาน


  • สำหรับผู้ที่เป็นไข้ ติดเชื้อไวรัส หรือรู้สึก ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ ให้รับประทานครั้งละ 4 เม็ด ทุกๆ 1 ชั่วโมง จนไข้ลด (เฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 3-4 ครั้ง) หลังจากนั้นรับประทาน 3 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน จนหาย
  • สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือต้องการลดน้ำตาลในกระเเสเลือด ให้รับประทาน 3 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น
  • บำรุงดูแลสุขภาพ แนะนำรับประทาน 2-3 เม็ด เช้า เย็น ช่วงที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำรับประทาน 3 เม็ด เช้า กลางวัน เย็น

ช่องทางการสั่งซื้อ